Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với GDMN và GDTH

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 17/2013/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 4 năm 2013 hướng dẫn sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông và Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Số tư liệu:7679/BGDĐT-VP
Ngày ban hành:22-10-2013
Tệp đính kèm: 7679GDTH.PDF

Đội TNTP

Liên kết web

Hỗ trợ học tập

Website trường bạnSố lượt truy cập

1658982
Hôm nay
642

IP máy bạn: 18.212.206.217

Trang web hiện có:
102 khách & 0 thành viên trực tuyến