bó tay com

Từ điển cởi Wiktionary

Bạn đang xem: bó tay com

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới dò thám kiếm

Cách trị âm[sửa]

IPA theo gót giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓɔ˧˥ taj˧˧ ʨəm˧˥ kɔm˧˧ɓɔ̰˩˧ taj˧˥ ʨə̰m˩˧ kɔm˧˥ɓɔ˧˥ taj˧˧ ʨəm˧˥ kɔm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓɔ˩˩ taj˧˥ ʨəm˩˩ kɔm˧˥ɓɔ̰˩˧ taj˧˥˧ ʨə̰m˩˧ kɔm˧˥˧

Tính từ[sửa]

bó tay chấm com

Xem thêm: vẽ váy cưới anime

  1. thường được ghi chép là pótay.com. Nó dùng làm chỉ một chiếc gì cơ ko xử lý được nữa, người mong muốn xử lý đầu mặt hàng hoặc chịu đựng bại. Nó là kể từ dân gian dối xuất hiện nay kể từ lớp thanh niên thời buổi này.
    Tôi khoanh tay chấm com luôn luôn.

Mục kể từ này được ghi chép sử dụng mẫu, và rất có thể còn nguyên sơ. quý khách hàng rất có thể viết té sung.
(Xin coi phần trợ hùn nhằm hiểu biết thêm về kiểu cách sửa thay đổi mục kể từ.)

Xem thêm: bút spen