cách xóa lịch sử tìm kiếm trên google maps

Nếu các bạn vẫn nhảy Hoạt động bên trên trang web và phần mềm, thì lịch sử vẻ vang sinh hoạt bên trên Maps tiếp tục hiển thị cho chính mình những vị trí tuy nhiên bạn:

 • Đã tìm hiểu tìm kiếm ngay gần đây
 • Đã tấn công giá
 • Đã phân tách sẻ
 • Được đòi hỏi tấn công giá
 • Đã vấn đáp câu hỏi

Xem lịch sử vẻ vang sinh hoạt bên trên Maps

Để coi lịch sử vẻ vang sinh hoạt bên trên Maps, hãy tuân theo quá trình ở bên dưới.

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy hé phần mềm Google Maps Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấn nhập hình họa làm hồ sơ hoặc thương hiệu viết lách tắt của bạn Vòng liên kết nhập tài khoản sau đó Cài đặt Settings sau đó Lịch sử bạn dạng đồ.

Xoá một vài vị trí ngoài lịch sử vẻ vang hoạt động

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy hé phần mềm Google Maps Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấn nhập hình họa làm hồ sơ hoặc thương hiệu viết lách tắt của bạn Vòng liên kết nhập tài khoản sau đó Cài đặt Settings sau đó Lịch sử bạn dạng đồ.
 3. Bên cạnh những mục mình thích xoá, hãy nhấn nhập hình tượng Xoá Xóa sau đó Xoá.

Xoá toàn bộ vị trí ngoài lịch sử vẻ vang hoạt động

 1. Trên Smartphone hoặc Tablet Android, hãy hé phần mềm Google Maps Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấn nhập hình họa làm hồ sơ hoặc thương hiệu viết lách tắt của bạn Vòng liên kết nhập tài khoản sau đó Cài đặt Settings sau đó Lịch sử bạn dạng đồ.
 3. Trong thanh tìm hiểu tìm kiếm phía trên nằm trong, hãy nhấn nhập hình tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá sinh hoạt theo.
  • Để xoá theo đuổi ngày: Trong mục "Xoá theo đuổi ngày", nên chọn lựa một phạm vi ngày.
  • Để xóa toàn bộ lịch sử: Trong mục "Xóa theo đuổi ngày", nên chọn lựa Tất cả thời hạn.
 4. Nhấn nhập Xoá.

Lưu ý: Nếu các bạn xoá toàn cỗ lịch sử vẻ vang sinh hoạt bên trên Maps, thì các vị trí tuy nhiên các bạn vẫn lưu, share hoặc được kiến nghị review tiếp tục không biến thành xoá.

Thông tin tưởng này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cấp trang này bằng phương pháp nào?

Bạn cần thiết trợ chung thêm?

Hãy demo quá trình tiếp sau sau:

Đăng lên xã hội trợ chung Nhận câu vấn đáp kể từ những member xã hội

Tác giả

Bình luận