cấu trúc viết email tiếng anh

• Nếu các bạn tiếp tục biết thương hiệu người nhận:

Cấu trúc: Dear + title (danh xưng) + surname (họ),

Bạn đang xem: cấu trúc viết email tiếng anh

Ex: Dear Mrs. Hoang, Dear Mr. Brown, Dear Ms. Nguyen,

• Nếu quan hệ thân mật, các bạn sử dụng first name (tên)

Ex: Hi Kelly, Dear Kelly….

• Trong tình huống sang chảnh rộng lớn, hoặc khi chúng ta không biết vấn đề người nhận:

“To whom it may concern” hoặc “Dear Sir/Madam”

2. Opening comment - Hỏi thăm

a/ Hỏi sức mạnh (thân mật)
How are you? How are you doing? How are things? How have you been? (Anh khỏe mạnh ko, anh đi dạo này thế nào?)

b/ Hỏi thăm hỏi (trang trọng)

 • I hope you are doing well. (Hy vọng cô vẫn khỏe)
 • I hope you have a nice weekend. (Hy vọng là cô sở hữu một kỳ nghỉ ngơi vào cuối tuần hạnh phúc.)

c/ Một bức thư trả lời, nên chính thức vì chưng “thank you”..

 • Thank you for contacting ABC Company (Cảm ơn vì như thế tiếp tục liên hệ cho tới công ty lớn ABC)

Khi một người vấn đáp 1 bức thư tuy nhiên các bạn gửi cho những người cơ :

 • Thank you for your prompt reply (Cảm ơn vì như thế tiếp tục hồi đáp)
 • Thank you for getting back đồ sộ má (Cảm ơn tiếp tục hồi đáp)

Kiểm tra trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh
VOCA EPT: Kiểm tra và review trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh

3. Reasons for writing: Lý bởi viết lách thư
I am writing đồ sộ + ….

 • I am writing đồ sộ ask for the information about the English courses.(Tôi viết lách gmail này nhằm đòi hỏi quý khách hỗ trợ vấn đề về khóa huấn luyện và đào tạo giờ đồng hồ Anh.)
 • I am writing đồ sộ kiểm tra if everything is ready for the launch of the product. (Tôi viết lách gmail này nhằm đánh giá tất cả tiếp tục sẵn quý phái mang lại việc tung đi ra thành phầm mới mẻ ko.)
 • I am writing with reference đồ sộ (Tôi viết lách thư nhằm tham ô khảo….)
 • I am writing đồ sộ enquire about…(Tôi viết lách thư nhằm yêu thương cầu….)
 • I am writing đồ sộ clarify some points of the contract. (Tôi viết lách gmail này nhằm thực hiện rõ rệt một trong những điểm nhập thích hợp đồng.)
 • We are writing đồ sộ inform you that / đồ sộ confirm / đồ sộ request / đồ sộ enquire about/ đồ sộ complain/explain/apologize.
 • I am contacting you for the following reason (Tôi viết lách thư này vì như thế nguyên nhân sau)
 • I recently read/heard about ..... and would lượt thích đồ sộ know ....(Tôi mới đây được công bố về.. và mong muốn biết..)
 • Having seen your advertisement in ..., I would lượt thích đồ sộ ... (Qua lăng xê của những anh bên trên.. Tôi mong muốn được biết về…
 • I would be interested in (obtaining / receiving) ...(Tôi quan hoài cho tới việc cảm nhận được.. về..
 • I received your address from …..and would lượt thích đồ sộ ... (tôi cảm nhận được địa điểm của những anh từ… và mong muốn được biết…)

4. Main Point - Nội dung chính

Phần này nhắc cho tới nội dung chủ yếu bạn thích gửi cho tới người nhận, tiếp sau phần nguyên nhân viết lách thư. Phần nội dung chủ yếu rất có thể phân tách theo đuổi một trong những dạng sau, chúng ta nên lưu giữ những cụm kể từ quan trọng nhằm khi viết lách thư mang lại tiết kiệm chi phí thời hạn nhé.

Dạng 1: Referring đồ sộ previous matters (Đề cập cho tới những yếu tố tiếp tục trao thay đổi trước đó)

 • Further đồ sộ our conversation, I’m pleased đồ sộ confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. (Theo như tất cả chúng ta tiếp tục trao thay đổi, tôi rất rất phấn khởi được xác nhận lịch hứa của tất cả chúng ta nhập hồi 9:30 sáng sủa loại Ba ngày 7 mon 1.)
 • As you started in your letter, … (Như khi chúng ta chính thức nhập thư, …)
 • Regarding … / Concerning … / With regards đồ sộ … (Về vấn đề… / Liên quan lại đến… / Liên quan lại với…)
 • As you told má,… (Như các bạn tiếp tục phát biểu với tôi…)
 • As you mentioned in the previous one,… (Như các bạn tiếp tục nhắc trước đó…)
 • As I know what you wrote má,… (Như những gì các bạn tiếp tục viết lách mang lại tôi…)

Dạng 2: Making a request (Yêu cầu)

 • I would be grateful if … (Tôi tiếp tục hàm ơn nếu…)
 • I wonder if you could … (Tôi tự động căn vặn nếu như khách hàng sở hữu thể… )
 • Could you tell má something about …? (Bạn rất có thể mang lại tôi biêt về…)
 • I would particularly lượt thích đồ sộ know … (Tôi đăc biệt mong muốn biết…)
 • I would be interested in having more details about … (Tôi quan lại tấm cho tới việc đạt thêm cụ thể về việc…)
 • Could you please help má …(inform the student of final exam…), please? (Ông rất có thể phấn khởi lòng chung tôi … (thông báo mang lại học viên của kỳ thi đua sau cuối …), van nài phấn khởi lòng?)
 • I would lượt thích đồ sộ ask your help … (Tôi mong muốn nhờ việc trợ giúp của anh ấy về…)

Dạng 3: Giving good news (Thông cung cấp tin tốt)

 • We are pleased đồ sộ announce that ...(Chúng tôi rất rất phấn khởi khi được thông tin rằng..)
 • I am delighted đồ sộ inform you that ..(Tôi rất rất phấn khởi khi báo với anh rằng…)
 • You will be pleased đồ sộ learn that ...(Anh tiếp tục lý tưởng lúc biết rằng….)

Dạng 4: Giving bad news (Thông cung cấp tin xấu)

 • We regret đồ sộ inform you… (Chúng tôi rất rất tiếc cần thông tin với ông/bà rằng…)
 • It is with great sadness that we… (Vô nằm trong tiếc thương báo tin…)
 • After careful consideration we have decided… (Sau khi tiếp tục kiểm tra lưu ý đến, kỹ lưỡng Shop chúng tôi tiếp tục quyết định…)
 • I am writing in reply đồ sộ your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. (Tôi viết lách thư nhằm vấn đáp lá thư của ông/bà gửi ngày 4 mon 9 về tờ hóa đơn không được thanh toán giao dịch của công ty lớn ông/bà)

Dạng 5: Complaining (Phàn nàn)

 • I am writing đồ sộ express my dissatisfaction with ...(Tôi mong muốn thổ lộ sự ko lý tưởng của tôi về…)
 • I am writing đồ sộ complain about ... (Tôi viết lách thư này nhằm phàn nàn về…)
 • Please note that the goods we ordered on ( date ) 
  have not yet arrived. (Làm ơn Note rằng sản phẩm Shop chúng tôi đặt điều nhập ngày… vẫn không được kí thác..)
 • We regret đồ sộ inform you that our order No. ----- is now
  considerably overdue. (Chúng tôi rất rất tiếc cần thông tin với những anh rằng lô hàng của Shop chúng tôi số…. thì tiếp tục quá hạn lâu)
 • I would lượt thích đồ sộ query the transport charges which seem
  unusually high (Tôi mong muốn vướng mắc về phí vận tải đường bộ – loại tuy nhiên dường như cao một cơ hội bất thường)

Dạng 6: Apologizing (Xin lỗi)

 • We are sorry for the delay in replying đồ sộ ... (Chúng tôi rất rất van nài lỗi về sự việc lừ đừ trễ trả lời…)
 • I regret any inconvenience caused (by) ... (Tôi lấy thực hiện tiếc về bất kể sự phiền phức nào là tạo ra bởi…)
 • I would lượt thích đồ sộ apologise for the (delay, inconvenience)... (Tôi mong muốn van nài lỗi cho việc.. trì dừng, phiền phức..)
 • Once again, please accept my apologies for ... (Một đợt tiếp nhữa, thực hiện ơn gật đầu đồng ý lời nói van nài lỗi của tôi về..)

Dạng 7: Orders (Đặt hàng/hủy hàng/nhận đơn đặt điều hàng)

 • Thank you for your quotation of ... (Cảm ơn về làm giá của anh ấy về..)
 • We are pleased đồ sộ place an order with your company for.. (Chúng tôi mong muốn đặt điều một lô hàng với những anh mang lại sản phẩm…)
 • We would lượt thích đồ sộ cancel our order n° ..... (Chúng tôi mong muốn diệt lô hàng số…)
 • Please confirm receipt of our order. (Làm ơn xác nhận đơn đặt mua của bọn chúng tôi)
 • I am pleased đồ sộ acknowledge receipt of your order n° .....(Tôi mong muốn xác nhận đã nhận được đơn đặt mua của những anh số…)
 • Your order will be processed as quickly as possible. (Đơn sản phẩm của những anh sẽ tiến hành xử lý nhanh nhất có thể sở hữu thể)
 • It will take about (two/three) weeks đồ sộ process your order. (Sẽ mất mặt khoảng tầm 2/3 tuần nhằm xử lý lô hàng của những anh)
 • We can guarantee you delivery before ...(date) (Chúng tôi rất có thể đáp ứng việc phục vụ trước ngày…)
 • Unfortunately these articles are no longer available / are out of stock. (Rất tiếc món đồ cơ ko còn/hết hàng)

Dạng 8: Prices (Gía cả)

 • Please send us your price list. (Làm ơn gửi mang lại Shop chúng tôi báo giá)
 • You will find enclosed our most recent catalogue and price list. (Anh phấn khởi lòng coi bảng làm giá và hạng mục sản phẩm & hàng hóa sớm nhất thi công kèm)
 • Please note that our prices are subject đồ sộ change 
 • without notice.(Làm ơn để ý rằng chi phí của Shop chúng tôi rất có thể thay cho thay đổi ko báo trước)
 • We have pleasure in enclosing a detailed quotation. (Chúng tôi van nài được thi công kèm cặp bảng làm giá chi tiết)
 • We can make you a firm offer of ... (Chúng tôi rất có thể xác nhận giá bán đúng đắn..)

Ngoài đi ra còn nhiều dạng khác nhau main point không giống, tùy nhập nội dung các bạn viết lách thư về. Mình tiếp tục nối tiếp update nếu như chúng ta comment bên dưới nhé.

5. Concluding sentence - Kết giục thư

Bạn rất có thể kết giục thư bằng sự việc dùng một trong những cụm kể từ sau tùy tình huống:

 • Let má know if you need any more information. (Hãy mang lại tôi biết nếu như anh cần thiết thêm thắt thông tin)
 • Please get back đồ sộ má as soon as possible. (Hãy vấn đáp gmail nhanh nhất có thể rất có thể nhé.)
 • I look forward đồ sộ hearing from you soon. (Tôi rất rất hy vọng sớm nghe tin cẩn kể từ các bạn.)
 • Please bởi not hesitate đồ sộ liên hệ me/Please feel không tính phí đồ sộ liên hệ má if you need further information. (Đừng lo ngại tương tác với tôi nếu như anh cần thiết thêm thắt vấn đề nhé)
 • I would be grateful if you could attend đồ sộ this matter as soon as possible. (Tôi tiếp tục rất rất cảm ơn nếu như ông/bà rất có thể xử lý yếu tố này càng cấp tốc càng chất lượng tốt.)
 • If you would lượt thích any further information, please don’t hesitate đồ sộ liên hệ má. (Nếu ông/bà cần thiết thêm thắt vấn đề gì, van nài cứ tương tác với tôi.)
 • I look forward to… (Tôi rất rất coi đợi…)
 • Please respond at your earliest convenience. (Xin hãy phúc âm ngay lúc những ngài sở hữu thể).

[KHÓA HỌC GỢI Ý] Nếu các bạn thiệt sự mong muốn học tập tiếng Anh giao tiếp chất lượng tốt. quý khách hàng cần thiết dành riêng thời hạn nhằm nâng cao vốn liếng kể từ của mình
Dưới đấy là khóa học 3000 Smart Words - giúp các bạn ở lòng 3000 kể từ vựng giờ đồng hồ Anh thông dụng + Phương pháp học tập kể từ vựng thú vị qua: Flashcards 3 mặt mũi, VAK, TPR, giúp cho bạn bổ sung cập nhật vốn liếng kể từ nhanh gọn lẹ. 

học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh
Một trong mỗi bước học tập kể từ vựng hiệu suất cao khi chúng ta học tập kể từ vựng với VOCA

---> HỌC THỬ MIỄN PHÍ


6. Signing off: Ký tên

Trường thích hợp đằm thắm mật:

 • Best,
 • Best wishes,
 • Regards,
 • Take care,
 • Bye,

Trường thích hợp sang chảnh (đã nhắc thương hiệu nhập phần xin chào căn vặn – Dear Mr, Mrs,Ms…)

 • Best regards,
 • Warm regards,
 • Yours sincerely,

Trường thích hợp sang chảnh (chưa nhắc thương hiệu nhập phần xin chào căn vặn – Dear Sir/Madam)

 • Yours faithfully,

Các Note khi viết lách email:
1. Không viết lách tắt: Phải viết lách không thiếu thốn I am, I will, I have seen, I bởi not, … ko được viết lách I’m, I’ll, I don’t, I’ve seen

2. Không sử dụng kể từ thông tục, giờ đồng hồ lóng, kể từ đằm thắm mật: wanna, kid, dad, mate, …

3. Không sử dụng động kể từ want mang lại thứ bực nhất, hãy sử dụng would lượt thích. Không sử dụng động kể từ should mang lại ngôi thứ hai (đừng lên lớp khuyên nhủ đối tác), chỉ sử dụng mang lại thứ bực nhất (xin lời nói khuyên). Dùng may hoặc could thay cho mang lại can, would thay cho mang lại will, …

4. Hãy lễ phép mặc dù rằng đang được bực tức: sử dụng Dear ở đầu thư, và sử dụng please khi mong muốn yêu thương cầu

5. Hãy viết lách mang lại cộc gọn gàng, tuy nhiên đầy đủ ý. Câu văn cũng vậy, cộc, ko sử dụng câu phức với 3, 4 mệnh đề (complex sentense). Câu cần sở hữu không thiếu thốn bộ phận chủ- vị và tân ngữ nếu như sở hữu.

6. Hãy lưu giữ sử dụng và sử dụng đúng đắn những vết chấm câu: chấm, chấm phẩy, phẩy, vết nhì chấm. Nếu 1 ý chủ yếu có rất nhiều ý phụ, sử dụng vết gạch men đầu loại. Hạn chế sử dụng hoặc vô cùng ko sử dụng vết chấm than vãn (!).

7. Tuyệt đối tránh: lỗi văn phạm, lỗi chủ yếu tả

8. Tránh lỗi ambiguity: câu, từ không ít nghĩa, thực hiện hiểu nhầm. Dùng kể từ giản dị, ko sử dụng kể từ bác bỏ học tập.

9. Cuối thư:
- Regards, Best Regards, Hai phương pháp này sử dụng thông thườn trong vô số nhiều trường hợp.
- Sincerely Yours, Dùng nhập thư ứng tuyển, thư năng khiếu nại, thư chào vì như thế đem nghĩa “chân thành”
- Faithfully Yours, Dùng nhập thư vấn đáp của phòng hỗ trợ mang lại người sử dụng, vì như thế đem nghĩa “trung thành”.

Một số kể từ viết lách tắt hay được sử dụng khi viết lách gmail vì chưng giờ đồng hồ Anh:

 • ASAP = as soon as possible
 • CC = carbon copy (khi các bạn gửi thư mang lại quá một người, nên thêm thắt kể từ này nhằm báo cho những người nhận ra những ai tiếp tục nhận thư)
 • ENC = enclosure (khi các bạn gửi tất nhiên thư những sách vở khác)
 • PP = per procurationem (Đây là giờ đồng hồ La-tinh, tức thị các bạn ký thay cho cho những người không giống khi viết lách thư; nếu như chúng ta ko xuất hiện nhằm tự động ký)
 • PS = postscript (dùng khi bạn thích thêm thắt vài ba điều nữa sau khi chúng ta tiếp tục xong xuôi bức thư và đã ký kết thương hiệu – thường thì so với thư viết lách tay)
 • PTO (informal) = please turn over (chắc chắn rằng người hiểu thư hiểu được bức thư còn được nối tiếp ở mặt mũi sau)
 • RSVP = please reply (Vui lòng hồi đáp)


VOCA - Nền tảng học tập giờ đồng hồ Anh trực tuyến thông minh

Một số khuôn gmail tham ô khảo

1. Emails of invitation (thư mời)

Email 1

Hi Ian,
We're holding a meeting on the current problems with the computer systems and I'd appreciate it if you could come. Having somebody lượt thích yourself there from the legal department is important because of the problems we've had with the loss of customer data.

The meeting will take place next Thursday at 2pm in meeting room 3 in the Corley Building in Leeds.

If there's anything you would lượt thích đồ sộ discuss in the meeting, send it đồ sộ má by gmail and I'll include it in the meeting's agenda.

Let má know as soon as possible if you can attend.

Regards,
David Mitchell

IT Project Manager

Email 2

Dear Mr Smith,
My name is Sue Jenkins and I am writing on behalf of Reef Technologies plc.

We are pleased đồ sộ announce that we are sponsoring a series of presentations on the future of renewable energy. The presentations are going đồ sộ be performed by world-renowned experts in the field (for example Dr Josh Bartlett from MIT and Mrs Jennifer Woods from Clean Future inh.) and will consider future advances in the technology of renewable technology.

Due đồ sộ your company having worked with Reef Technologies plc in the past, we would lượt thích đồ sộ invite you đồ sộ the sự kiện. The sự kiện will be held at the Randalls Conference Centre in Leeds between 3pm and 8pm on the 12 April 2013. If you require directions đồ sộ the venue, please let má know.

If you would lượt thích đồ sộ attend, please confirm your attendance by replying đồ sộ this gmail by the 18 March 2013.

If you have any questions about the sự kiện, please don't hesitate đồ sộ liên hệ má by gmail (on [email protected]) or by mobile/cell (on 07867 7433123).

I look forward đồ sộ receiving your reply.

Yours faithfully,
Sue Jenkins

PR Manager

Reef Technologies plc

2 - Can't attend the meeting (thông báo ko tham gia được cuộc họp)

Email 1

Dear Mr Smith,

Thank you for the invitation đồ sộ the review meeting on the 12 July. Unfortunately, due đồ sộ a prior commitment that I am unable đồ sộ change, I will not be able đồ sộ attend the meeting.

If you need đồ sộ liên hệ má, please bởi not hesitate đồ sộ bởi sánh on my mobile, 6902341899.

I apologise for any inconvenience this may cause.

Yours sincerely,
T Berridge

Email 2

Hi John,
I hope that everything's going well over there?

I'm afraid that I can't make tomorrow's meeting. Something very important has just come up and I'm going đồ sộ be very busy tomorrow.

I'm sorry for the short notice, but I just found out this morning.

Xem thêm: kotetsu

Is there any chance we can put the meeting back until Friday?

Let má know if that's OK for you.

Regards
Will

Email 3

Dear Miss Garland,

With reference đồ sộ the upcoming review meeting on Thursday the 13 November, I am afraid that due đồ sộ personal reasons, I will not be able đồ sộ attend.

Would you object if we postponed the meeting đồ sộ next week? If this is appropriate, what day would be convenient for you?

If you have any questions, please bởi not hesitate đồ sộ liên hệ má on my mobile, 1902341892.

Allow má đồ sộ apologise for any inconvenience this may cause.

I look forward đồ sộ hearing from you.

Yours sincerely,
D Mitchell

3. Emails of thanks (thư cảm ơn)

Email 1

Dear Mr Trotter,

I would lượt thích đồ sộ take this opportunity đồ sộ thank you for showing myself and my colleague around your factory on Monday. It was both a very informative and productive visit for both myself and my colleague. I really appreciate that you took time out of your busy work schedule đồ sộ show us around and meet with us.

It was a pleasure đồ sộ meet with you and your staff. All of whom treated us with the utmost kindness and respect during the whole of our visit. If you could pass our thanks onto your staff, it would be very much appreciated.

Once again, thank you for the visit.

Yours sincerely,
Eric Banner

Account Executive

Merlin Components plc

Email 2

Dear all,

I would just lượt thích đồ sộ make you aware that our company has won the contract đồ sộ supply photocopiers đồ sộ the American government for the next 3 years.

I would lượt thích đồ sộ thank you all for the hard work you have done over the last four months. The winning of this contract is a recognition of all your hard work and dedication that you have made over the years đồ sộ make our company great. This wouldn't have been possible without you.

Thank you,
Ron Lowe

CEO
Runners Ink inh.

Email 3

Hi Peter,

Thanks a lot for sending má a copy of the report. It's really appreciated.

Regards,
Sally

4. Formal gmail of complaint (thư phàn nàn)

Dear Mrs Boswell,
I wish đồ sộ draw your attention đồ sộ an issue we have with a recent order from yourselves (ref no. 34ED12QP). Not only was the delivery four days later than vãn agreed, but when we tried đồ sộ use the components, we found that 40% of them were damaged and basically useless.

As is normal, I spoke đồ sộ your Customer Service Manager, Peter Taylor on this matter. I expected that you would replace the damaged components, but this has not been the case. When I last spoke đồ sộ Peter, last week, he informed má that the components were undamaged when delivered đồ sộ us and that it was our fault. To make matters worse, he has still not replied đồ sộ an gmail I sent đồ sộ him on Monday. Not very professional customer service.

As you are aware, we have been a customer of your company for over 5 years. The damaged components are severely impacting our production at the moment. We have orders which we can not send because of this problem with the components.

Although, I appreciate that you are all very busy. I believe that I am entitled toan explanation why Peter Taylor has not answered my gmail, and is refusing đồ sộ replace the components.

Unless this issue is resolved promptly, then unfortunately, we will be forced đồ sộ take further action.

I expect an gmail from yourself by 5pm today at the latest, đồ sộ inform má how you are going đồ sộ resolve this issue.

Yours sincerely,
Craig Smith

EGO Production Director

4. Formal gmail of request (thư yêu thương cầu)

Dear Mr Mitchell,
I am writing in reference đồ sộ the current situation with the Skipton Airport Project. We have a number of questions which we hope you could answer.

First of all, could you please provide us with an update on where you are on the Skipton Airport Project. We would also appreciate it if you could clarify what the current issues with the delivery system are, and confirm when you expect them đồ sộ be resolved.

In addition, at the over of our last meeting we requested a copy of the latest project update report. Unfortunately, we have still not received it. We would appreciate it if you could forward this đồ sộ us.

Could you also please confirm whether the post-installation tư vấn covers the equipment 24 hours a day? And what is actually included in the support? In particular, we would lượt thích đồ sộ have confirmation if the cost of parts and labour are included in the package? We require this information as soon as possible.

And lastly, we are considering extending the period of the post-installation tư vấn from your company from 6 months đồ sộ 12 months. We would be very grateful ifyou could provide us with a quote for this extension.

I would really appreciate it if you could giảm giá with these matters urgently.

I look forward đồ sộ hearing from you.

Yours sincerely,
Ian McAdam

Development Manager
 

Trình chừng giờ đồng hồ Anh của người tiêu dùng đang được ở đâu?
Chỉ cần thiết 30' các bạn sẽ hiểu rằng trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh của bạn dạng đằm thắm, nhận chứng từ và lời nói răn dạy nhằm nâng cao.

---> KIỂM TRA NGAY


5. Informal gmail of request (thư đòi hỏi - đằm thắm mật)

Hi Dave,
I hope that everything is OK over there. I just have a few questions about the Skipton Airport Project.

First, can you give má an update on where you are on the project? I'd also appreciate if you could explain what the current issues with the delivery system are? And confirm when you expect them đồ sộ be resolved.

Also, at the over of our last meeting I asked for a copy of the latest Project Report. I still haven't received one. Can you forward it đồ sộ me?

Can you also confirm if the post-installation tư vấn covers the equipment 24 hours a day? And what is actually included in the support? We'd especially lượt thích đồ sộ know if the cost of parts and labour are included in the package? We need this information as soon as possible.

And lastly, we're thinking about extending the period of the post-installation tư vấn from your company from 6 months đồ sộ 12 months. Can you give us a quote for this extension?

Please get back đồ sộ má with the information as soon as possible.

Thanks,
Ian McAdam

Development Manager

6. Formal gmail of apology (thư van nài lỗi)

Dear Mr Smith,
Further đồ sộ your gmail of the 17th December 2009 regarding your order (ref no. 34ED12QP). First of all, please allow má đồ sộ apologise for Peter Taylor not responding đồ sộ your gmail. I can confirm that Peter has been on sick leave for the whole of this week. And although this explains the issue, it does not justify it.

It transpires that there was a miscommunication in his department and the person who should have been taking care of this issue, did not. I have already taken all the necessary measures đồ sộ ensure that this does not happen again in the future.Thank you for bringing this matter đồ sộ my attention.

With regards đồ sộ the issues about your order, I have taken personal charge of them. First of all, let má apologise for the late delivery. We should have made you aware about the delay at the time.

Regarding the damaged components, I can confirm the following:

It is normal policy here that we bởi not accept liability for problems with components if we are not notified within 7 working days of delivery. And due đồ sộ the fact that you did not notify us until after 15 working days of the delivery, the Customer Service Department followed procedure.

But as we view you as a valuable customer, and we have worked together for over five years, rest assured that I will sort out this issue as a matter of urgency. I have already spoken đồ sộ the Production Director here and he will confirm tomorrow when we can send the replacement components đồ sộ you. I will update you about the situation with the components by the over of tomorrow at the latest.

Could you please confirm if this is adequate?

I bởi hope that this situation has not damaged your confidence in working with us.

Once again, please accept our apologises for any inconvenience caused.

If you have any questions, bởi not hesitate đồ sộ liên hệ má on mobile 07995 348236.

Yours sincerely,
Mrs Sally Boswell

Xem thêm: cách tải mess lite cho iphone

Rugger Sales Director

Trên đấy là một trong những khuôn gmail bản thân đang được update, rất có thể vẫn gần đầy đầy đủ và chuẩn chỉnh nhất, kỳ vọng được sự góp phần của chúng ta.

Chúc chúng ta học tập và thao tác làm việc tốt!