chia lấy dư

Bạn đang được ở đây

ksp gửi nhập

Giới thiệu

Phép chia lấy dư là phép tắc lấy về phần dư của một phép tắc phân chia những số nguyên vẹn.

Bạn đang xem: chia lấy dư

Cú pháp

<phần dư> = <số bị chia> / <số chia>;

Ví dụ

x = 7 % 5;   // x giờ đây là 2
x = 9 % 5;   // x giờ đây là 4
x = 5 % 5;   // x giờ đây là 0
x = 4 % 5;   // x giờ đây là 4

Mã lập trình sẵn tham lam khảo

/* cập nhập lại độ quý hiếm nhập hàm loop */

int values[10];
int i = 0;

void setup() {}

void loop()
{
  values[i] = analogRead(0);
  i = (i + 1) % 10;   // độ quý hiếm của trở nên i sẽ không còn lúc nào vượt lên vượt 9.
}

Lưu ý

Phép chia lấy dư ko khả dụng với loại tài liệu float

Các nội dung bài viết nằm trong tác giả

Kết nối mạng cho tới Raspberry Pi kể từ PC laptop

ksp gửi nhập

Xem thêm: cho quan trang truy kich

Yeah, bản thân thấy các bạn raspi đặc biệt tích đặc biệt trở nên tân tiến nhánh Raspberry Pi bên trên Cộng đồng Arduino nước Việt Nam nên thời điểm hôm nay van góp phần 1 phần công sức của con người nhỏ để giúp đỡ nhánh này càng ngày càng đầy đủ rộng lớn. Các các bạn sẽ hiểu rằng cơ hội liên kết Internet (để setup những gói, nhằm debug, nhằm code, nhằm nhập Internet...) kể từ PC máy vi tính của người sử dụng. Thật là có tính chuyên nghiệp nên ko nào là. Mỗi đợt ham muốn code thì ko cần phải có router, ko cần thiết usb tll. Cứ chạc LAN gắn vô PC là ok ngay!

Xem thêm: tik.ap

Dây breadboard là gì?

ksp gửi nhập

Dây breadboard là chạc dùng làm nối thân thiện breadboard với những mạch không giống. Nó bao gồm 3 loại:

Hãy phát triển thành member của Cộng đồng Arudino nước Việt Nam nhằm ngỏ khóa công dụng này.