chính sách tỷ giá của việt nam qua các thời kỳ


Chính sách điều hành tỷ giá của Việt Nam theo nguyên tắc cố định, thả nổi biên độ cộng trừ 2%. Chính sách này đã được duy trì trong một thời gian dài cho đến nay.

Chính sách tỷ giá hối đoái là những hoạt động và can thiệp của chính phủ nhằm duy trì một tỷ giá hối đoái cố định, hoặc tác động đến sự biến động của tỷ giá hối đoái ở một mức độ cần thiết phù hợp với mục tiêu chính sách kinh tế. Quốc gia.

Tỷ giá hối đoái là một biến số kinh tế tác động đến hầu hết các mặt của nền kinh tế, tuy nhiên tác động của tỷ giá hối đoái đến các hoạt động khác nhau là rất khác nhau.

Trong đó ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập khẩu là rõ ràng và nhanh chóng. Chính vì vậy các quốc gia luôn sử dụng tỷ giá hối đoái như một công cụ hữu hiệu để điều tiết hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của mình.

Vì thế, theo nghĩa hẹp, chính sách Tỷ giá hối đoái là hoạt động của chính phủ thông qua cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái và hệ thống các công cụ can thiệp nhằm đạt được một tỷ giá hối đoái nhất định, để tỷ giá hối đoái có tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. và các dịch vụ quốc gia.

Theo đó, khi nói đến mục tiêu của chính sách tỷ giá hối đoái, người ta thường hiểu đó là mục tiêu điều chỉnh cán cân vãng lai, cụ thể là mục tiêu điều chỉnh xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của mỗi quốc gia.

Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn

Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn là chế độ tỷ giá hối đoái được xác định hoàn toàn tự do theo quy luật cung cầu trên thị trường ngoại hối mà không có sự can thiệp nào của Ngân hàng Trung ương.

Trong chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi hoàn toàn, sự biến động của tỷ giá hối đoái là không giới hạn và luôn phản ánh sự thay đổi của quan hệ cung cầu trên thị trường ngoại hối.

NHTW tham gia thị trường ngoại hối với tư cách là một thành viên bình thường, có khả năng mua hoặc bán một loại tiền tệ nào đó vì mục đích riêng của mình, không nhằm mục đích can thiệp tỷ giá hối đoái hay cố định tỷ giá.

Tham Khảo Thêm:  báo cáo thành tích cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Xem thêm: Học xuất nhập khẩu online

Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết

Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết là chế độ. Trong đó NHTW tiến hành can thiệp tích cực vào thị trường ngoại hối nhằm duy trì tỷ giá hối đoái biến động trong một biên độ nhất định.

Ngân hàng Trung ương không cam kết duy trì tỷ giá hối đoái cố định hoặc biên độ dao động hẹp xung quanh tỷ giá hối đoái cố định. Chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có điều tiết được coi là chế độ tỷ giá hối đoái hỗn hợp giữa chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi và chế độ tỷ giá hối đoái cố định.

NHTW can thiệp tích cực và chủ động vào tỷ giá hối đoái.

Xem thêm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chế độ tỷ giá cố định

Chế độ tỷ giá hối đoái cố định là chế độ tỷ giá hối đoái trong đó ngân hàng trung ương tuyên bố cam kết can thiệp để duy trì một tỷ giá hối đoái cố định (gọi là tỷ giá trung tâm) trong một biên độ hẹp xác định trước.

Đặc điểm: Tỷ giá hối đoái được NHTW cam kết cố định trong một biên độ hẹp (thường từ 2% – 5%), không phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường ngoại hối.

Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, NHTW buộc phải mua hoặc bán một đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối nhằm duy trì tỷ giá hối đoái trung tâm cố định và duy trì sự biến động của nó trong một biên độ hẹp đã định trước. . Để làm được điều đó, ngân hàng trung ương phải có sẵn một lượng dự trữ ngoại hối đủ lớn.

rủi ro tỷ giá hối đoái

Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam

Năm 2000 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với thị trường ngoại hối Việt Nam khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay đổi hoàn toàn cơ chế xác định tỷ giá hối đoái.

Từ một cơ chế xác định tỷ giá chủ quan theo ý chí của NHNN sang một cơ chế xác định tỷ giá khách quan hơn trên cơ sở cung cầu thị trường, cơ chế thả nổi có quản lý.

Tham Khảo Thêm:  tóm tắt chuyện người con gái nam xương ngắn gọn

Để điều chỉnh tỷ giá hối đoái, NHNN có thể điều chỉnh cung cầu thông qua việc mua hoặc bán ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng.

Cơ chế quản lý này linh hoạt hơn, mềm dẻo hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần tăng cường hội nhập vào cộng đồng kinh tế thế giới.

Đến năm 2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đặt mục tiêu tỷ giá hối đoái trong biên độ không quá ±2%. Đây cũng là năm tín dụng VND tăng chậm, theo đó NHNN đã nới lỏng điều kiện cho vay ngoại tệ theo chủ trương của Chính phủ, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và khả năng cân đối ngoại tệ của các NHTM.

Với lãi suất thấp hơn 4-5%/năm so với vay VND, doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn tín dụng giá rẻ.

Ở Việt Nam, tỷ giá hối đoái phụ thuộc vào điều kiện kinh tế bên ngoài, “cán cân thương mại” và các chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Chính sách điều hành tỷ giá của NHNN là cơ chế tỷ giá trung tâm linh hoạt. Tức là áp dụng tỷ giá hối đoái cố định và điều chỉnh với biên độ ±2%.

chính sách điều hành tỷ giá Việt Nam

NHNN sử dụng những công cụ nào để điều hành chính sách tỷ giá?

  1. lãi suất VND và USD.

Công cụ này tác động trực tiếp đến sức mạnh của đồng nội tệ so với ngoại tệ và tác động gián tiếp đến tỷ giá hối đoái. Lãi suất USD hiện nay là 0%/năm, nghĩa là khi người dân gửi USD vào ngân hàng sẽ không được hưởng lãi suất.

Để kiếm lời, người dân phải đổi USD ra VND và gửi bằng VND để hưởng lãi suất hiện nay 7-8%/năm.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có những hành động điều hành, chỉ đạo các tổ chức tín dụng.

Các ngân hàng thương mại đẩy mặt bằng lãi suất VND ở các kỳ hạn lên quanh mức 4% nhằm duy trì mức hấp dẫn đối với tài sản nội tệ so với tài sản ngoại tệ, từ đó giảm tâm lý găm giữ tài sản. tài sản ngoại tệ.

  1. Dự trữ ngoại hối.

Với mức dự trữ ngoại hối cao kỷ lục, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có đủ công cụ và nguồn lực để điều hành tỷ giá theo hướng ổn định, đáp ứng cung cầu thị trường.

NHNN đã can thiệp trực tiếp thông qua bán ngoại tệ từ dự trữ ngoại hối nhằm kịp thời cân đối cung cầu trên thị trường ngoại hối, từ đó giảm áp lực lên tỷ giá.

Tham Khảo Thêm:  CHUYÊN MỤC VƯỜN THƠ - ĐOÁ HOA SỐ 6 #1

Theo tính toán, dự trữ ngoại hối tại thời điểm quý III/2018 vào khoảng 60 tỷ USD. Như vậy, trong giai đoạn tỷ giá căng thẳng trên thị trường ngoại hối, NHNN đã cung ứng ra thị trường ngoại hối một lượng ngoại tệ tương đương khoảng 3 – 4 tỷ USD nhằm bình ổn thị trường.

  1. Lạm phát và kỳ vọng lạm phát.

Lạm phát là sự mất giá của một loại tiền tệ theo thời gian. Điều này có nghĩa là nếu tỷ lệ lạm phát cao, tỷ giá hối đoái sẽ có xu hướng tăng lên.

Kỳ vọng lạm phát: NHNN tiếp tục phát đi thông điệp về điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt nhằm ổn định lạm phát và kinh tế vĩ mô. Biện pháp này góp phần gia tăng niềm tin của công chúng đối với hoạt động của NHNN và giá trị đồng nội tệ, từ đó góp phần ổn định thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng.

  1. Cán cân thương mại.

Tăng cường xuất khẩu để ổn định tỷ giá hối đoái.

Với tình hình kinh tế hiện nay, NHNN không thể thả nổi tỷ giá bởi nó có thể gây ra những tác hại khó lường cho nền kinh tế.

Việt Nam là nước có nền kinh tế mở, nếu thả nổi hoàn toàn, tỷ giá có thể bị thị trường đẩy lên 5%, thậm chí 10%, hoạt động xuất nhập khẩu sẽ gặp nguy hiểm.

Có thể thấy, cách thức điều hành tỷ giá của NHNN khá đặc biệt so với trước đây, đó là NHNN đã sử dụng các công cụ mang tính thị trường hơn là các công cụ mang tính hành chính.

Điều này thể hiện quyết tâm theo đuổi cơ chế tỷ giá trung tâm linh hoạt, định hướng thị trường của NHNN Việt Nam. Công cụ lãi suất đang phát huy tác dụng trong điều hành tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Việc điều chỉnh linh hoạt theo định hướng của NHNN đối với công cụ lãi suất cũng đã góp phần điều chỉnh hành vi, tâm lý của các thành viên thị trường, qua đó ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Tác giả: Trần Quang Vũ
CEO Sài Gòn Academy

Related Posts

Hạ Long Bay | Cảnh Sắc Con Người

Hạ Long là một thành phố thuộc tỉnh Quảng Ninh, nằm ở phía bắc của Việt Nam. Thành phố Hạ Long nổi tiếng với Vịnh Hạ Long…

báo cáo thành tích cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chiều ngày 06/3/2023, thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh…

giáo án kỹ năng sống cho trẻ 24 36 tháng

Kỹ năng sống cả tuổi: 12-24 tháng TẢI FILE TẠI ĐÂY 2/5 – (1 phiếu bầu) Tham Khảo Thêm:  bai thu hoach phấn đấu trở thành đảng…

báo cáo thực tập công ty du lịch lữ hành

Mục lục Báo cáo thực tập công ty lữ hành : Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành của công ty du…

700 câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án

đề thi trắc nghiệm pháp luật đại cương Câu 651. Chủ thể của luật tố tụng hình sự: A. Cơ quan tiến hành tố tụng B. Người…

đề thi thử vật lý 2017 có lời giải chi tiết

Exam24h cập nhật Đáp án chi tiết môn Toán 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2017 đầy thăng trầm đối với các bạn học…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *