chuyển file sang mp3

Bạn đang xem: chuyển file sang mp3

Xem thêm: nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa

Nhập mốc thời hạn bên trên điểm bạn thích tách phần tiếng động. Định dạng là HH: MM: SS. HH = giờ, MM = phút, SS = giây.

Ví dụ 00:02:23 cho tới thời gian bên trên 2 phút 23 giây.

Xem thêm: cho quan trang truy kich

to