có 2 mã số thuế cá nhân

Mỗi người chỉ được cấp cho 01 mã số thuế độc nhất nhằm dùng vô trong cả cuộc sống. Trường ăn ý cá thể sở hữu 02 mã số thuế nên làm thế nào, xử lý như vậy nào?

Bạn đang xem: có 2 mã số thuế cá nhân

1. Cá nhân sở hữu 2 mã số thuế nên thực hiện sao?

Trường ăn ý cá thể sở hữu 2 mã số thuế thì phải xong xuôi hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế được cấp cho sau và chỉ dùng mã số thuế được cấp cho đầu tiên nhằm tiến hành kê khai nộp thuế/khấu trừ những thu nhập đột biến theo đuổi quy toan của pháp lý về thuế hiện nay hành.

Điểm b khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định:

b) Cá nhân được cấp cho 01 mã số thuế độc nhất nhằm dùng vô trong cả cuộc sống của cá thể bại. Người dựa vào của cá thể được cấp cho mã số thuế nhằm rời trừ gia đạo cho những người nộp thuế thu nhập cá thể. Mã số thuế cấp cho cho những người dựa vào mặt khác là mã số thuế của cá thể Khi người dựa vào đột biến nhiệm vụ với ngân sách căn nhà nước;

Đồng thời, điểm c khoản 3 Vấn đề này cũng nêu, mã số thuế tiếp tục cấp cho ko được dùng làm cấp cho lại cho những người nộp thuế không giống.

Tức là, từng người tiếp tục chỉ mất 01 mã số thuế độc nhất vô trong cả cuộc sống.

Theo ý thức tại Công văn số 896/TCT-KK ngày 08/3/2016 của Tổng viên Thuế về cấp cho mã số thuế so với cá thể nộp thuế thu nhập cá thể chỉ dẫn tình huống cá thể sở hữu 02 mã số thuế như sau:

- Nếu và đã được cấp cho mã số thuế thu nhập cá thể, tiếp sau đó sở hữu thay cho thay đổi số CMND kể từ 09 số trở thành 12 số, thì nên tiến hành giấy tờ thủ tục thay cho thay đổi vấn đề ĐK thuế theo đuổi quy toan. Không được cấp cho mã số thuế mới nhất theo đuổi số CCCD mới nhất.

- Nếu cơ sở thuế địa hạt điểm trả cho tới tiếp tục cấp cho mã số thuế mới nhất cho những người nộp thuế theo đuổi số CCCD mới nhất thì nên tịch thu mã số thuế mới nhất tiếp tục cấp cho, mặt khác chỉ dẫn, tương hỗ người nộp thuế dùng mã số thuế và đã được cấp cho trước nhằm tiến hành kê khai, nộp thuế/khấu trừ những thu nhập đột biến theo đuổi quy toan.

Như vậy, nếu như cá thể sở hữu 2 mã số thuế thì nên xong xuôi hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế được cấp cho sau và chỉ dùng mã số thuế được cấp cho trước tiên.

1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết
1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết? (Ảnh minh họa)

2. Thủ tục diệt mã số thuế cá thể thứ hai online

Để tiến hành giấy tờ thủ tục diệt mã số thuế cá thể thứ hai online, người nộp thuế nên ĐK thông tin tài khoản thanh toán giao dịch thuế năng lượng điện tử và sở hữu chữ ký số. Tiếp bại, tiến hành theo đuổi những bước sau:

Bước 1: Truy cập vô trang Thuế năng lượng điện tử của Tổng viên Thuế bên trên địa chỉ: thuedientu.gdt.gov.vn và lựa chọn Hệ thống Thuế năng lượng điện tử cá thể (bên nên mùng hình)

1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết?

Bước 2: Đăng nhập vô tài khoản/đăng ký nếu như chưa xuất hiện thông tin tài khoản (đăng ký theo phía dẫn bên trên Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021)

1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết?

Bước 3: Chọn mục “Đăng ký thuế” và lựa chọn tiếp mục “Kê khai và nộp làm hồ sơ ĐK thuế”

1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết?

Bước 4: Chọn điền tờ khai xong xuôi hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế

1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết?

Bước 5: Điền tờ khai lắp đặt kèm cặp tư liệu tương ứng

1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết?


Bước 6: Gửi làm hồ sơ bằng văn bản ký số và hóng xác nhận của cơ sở thuế

1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên làm thế nào nhằm giải quyết?

Xem thêm: bio la gì trên facebook

3. Thủ tục diệt mã số thuế cá thể thứ hai trực tiếp

Ngoài tiến hành online còn hoàn toàn có thể diệt mã số cá thể thứ hai thẳng bên trên cơ sở thuế theo đuổi quá trình sau:

Bước 1: Người nộp thuế nộp làm hồ sơ thẳng bên trên cơ sở thuế quản lý và vận hành hoặc nộp qua quýt đàng bưu năng lượng điện. Hồ sơ gồm:

- Văn phiên bản ý kiến đề xuất xong xuôi hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế hình mẫu số 24/ĐK-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC;

- Bản sao CCCD mới nhất.

Khoản 6 Điều 39, khoản 3 Điều 41 Luật Quản lý thuế 2019 quy toan về sự xong xuôi hiệu lực thực thi hiện hành mã số thuế, trách móc nhiệm xử lý làm hồ sơ ĐK thuế như sau:

Bước 2: Cơ thuế quan xử lý làm hồ sơ ĐK thuế

Nếu làm hồ sơ tương đối đầy đủ thì thông tin về sự đồng ý làm hồ sơ và thời hạn xử lý làm hồ sơ ĐK thuế muộn nhất là 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ hồ nước sơ;

Trường ăn ý làm hồ sơ ko tương đối đầy đủ thì thông tin cho những người nộp thuế muộn nhất là 02 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày tiêu thụ làm hồ sơ.

4. Thay thay đổi vấn đề ĐK mã số thuế thu nhập cá nhân

Trường ăn ý người nộp thuế thay cho thay đổi kể từ CMND 9 số (dùng nhằm ĐK mã số thuế cá nhân) thanh lịch CCCD gắn chip 12 số thì rất cần phải update lại vấn đề ĐK thuế thanh lịch số CCCD mới nhất theo đuổi quy toan (từ CMND 12 số, CCCD mã vạch thanh lịch CCCD gắn chip ko cần thiết tiến hành giấy tờ thủ tục này).

Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC, làm hồ sơ, giấy tờ thủ tục thay cho thay đổi vấn đề ĐK thuế được quy toan như sau:

Cách 1: Nộp thẳng bên trên cơ sở thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật vấn đề ĐK thuế Mẫu 08-MST phát hành tất nhiên Thông tư 105/2020/TT-BTC.

- Bản sao thẻ CCCD còn hiệu lực thực thi hiện hành so với người dựa vào là người dân có quốc tịch Việt Nam; phiên bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực thực thi hiện hành so với người dựa vào là người dân có quốc tịch nước ngoài/người sở hữu quốc tịch VN sinh sống trong quốc tế vô tình huống vấn đề ĐK thuế bên trên những Giấy tờ này còn có thay cho thay đổi.

Bước 2: Nộp hồ nước sơ

Nộp làm hồ sơ bên trên Chi viên Thuế, Chi viên Thuế điểm vị trí cá thể ĐK hộ khẩu thông thường trú/tạm trú (trường ăn ý ko thao tác làm việc bên trên cơ sở chi trả thu nhập).

Trong vòng 03 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ của những người nộp thuế, cơ sở thuế quản lý và vận hành thẳng sở hữu trách móc nhiệm update những vấn đề thay cho thay đổi vô Hệ thống phần mềm ĐK thuế; mặt khác, phát hành Giấy ghi nhận ĐK thuế hoặc Thông báo mã số thuế tiếp tục update vấn đề thay cho thay đổi.

Cách 2: Nộp qua quýt cơ sở chi trả thu nhập (công ty…)

Hồ sơ gồm:

- Văn phiên bản ủy quyền (đối với tình huống chưa xuất hiện văn phiên bản ủy quyền trước đó).

Xem thêm: phim hoàn châu cách cách phần 1

- Bản sao những sách vở và giấy tờ sở hữu thay cho thay đổi vấn đề tương quan cho tới ĐK thuế của cá nhân/người dựa vào.

- Cơ quan tiền chi trả thu nhập sở hữu trách móc nhiệm tổ hợp vấn đề thay cho thay đổi của cá nhân/người tùy thuộc vào Tờ khai ĐK thuế Mẫu 05-ĐK-TH-TCT hoặc Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ sở thuế quản lý và vận hành thẳng cơ sở chi trả thu nhập.

Để nắm rõ rộng lớn về phong thái xử lý 1 cá thể sở hữu 2 mã số thuế nên thực hiện sao, chúng ta cũng có thể gọi tức thì cho tới số 19006192 , những Chuyên Viên pháp luật của LuatVietnam tiếp tục tương hỗ chúng ta.