cố định trong excel

Hướng dẫn cơ hội cố định và thắt chặt dòng sản phẩm, cột nhập Excel chi tiết

Cố toan dòng sản phẩm, cột nhập Excel sẽ hỗ trợ người tiêu dùng theo gót dõi nội dung ở những bảng tài liệu nhiều năm tiện lợi rộng lớn. Hãy nằm trong MediaMart coi ngay lập tức chỉ dẫn cơ hội cố định và thắt chặt dòng sản phẩm, cột nhập Excel giản dị, cụ thể bên dưới thừng.

Bạn đang xem: cố định trong excel

1.

Cách cố định và thắt chặt dòng sản phẩm nhập Excel

1.1 Cố toan dòng sản phẩm trước tiên nhập Excel

Để cố định và thắt chặt dòng sản phẩm trước tiên nhập Excel các bạn triển khai theo gót công việc sau:

Bước 1: Tại screen chủ yếu của Excel, nhấn lựa chọn nhập thẻ View => Chọn Freeze Panes => Chọn Freeze Top Row để cố định và thắt chặt sản phẩm trước tiên.


Bước 2: Kết trái khoáy dòng sản phẩm được cố định và thắt chặt sẽ tiến hành ghi lại vì như thế một đàng kẻ đen sạm, đậm rộng lớn đối với đàng kẻ những dòng sản phẩm không giống nhập bảng tính.


1.2 Cố toan nhiều dòng sản phẩm nhập Excel

Bên cạnh cố định và thắt chặt sản phẩm bên trên nằm trong thì người tiêu dùng cũng rất có thể cố định và thắt chặt nhiều sản phẩm chính thức kể từ sản phẩm bên trên nằm trong xuống.

Bước 1: Xác toan group dòng sản phẩm cần thiết cố định và thắt chặt, bịa đặt trỏ con chuột bên trên dù trước tiên của dòng sản phẩm ở phía bên dưới group dòng sản phẩm cần thiết cố định và thắt chặt. Nghĩa là nếu như bạn cố định và thắt chặt 2 tiên phong hàng đầu thì bịa đặt trỏ con chuột ở sản phẩm loại 3.


Bước 2: Nhấn lựa chọn thẻ View => Nhấp nhập Freeze Panes => Nhấn lựa chọn Freeze Panes.


Bước 3: Kết trái khoáy 2 tiên phong hàng đầu nhập bảng và được cố định2.

Cách cố định và thắt chặt cột nhập Excel

2.1 Cố toan cột trước tiên nhập Excel

Để cố định và thắt chặt cột trước tiên nhập Excel chúng ta cũng có thể triển khai theo gót công việc sau:

Bước 1: Chọn thẻ View => Tiếp theo gót lựa chọn nhập Freeze Panes => Cuối nằm trong, lựa chọn Freeze First Column để cố định và thắt chặt cột trước tiên nhập bảng tính.


Xem thêm: lap lich facebook

Bước 2: Kết trái khoáy cột trước tiên nhập bảng được cố định và thắt chặt như hình tiếp sau đây. Cột được cố định và thắt chặt sẽ tiến hành ghi lại vì như thế đàng kẻ đậm rộng lớn đối với những cột không giống.


2.2 Cố toan nhiều cột nhập Excel

Bước 1: Tương tự động với việc khóa nhiều dòng sản phẩm, các bạn cũng cần xác toan group cột cần thiết cố định và thắt chặt => Đặt trỏ con chuột bên trên dù nằm trong dòng sản phẩm trước tiên của cột nằm cạnh sát nên group cột cần thiết cố định và thắt chặt. Nghĩa là nếu như bạn cố định và thắt chặt 2 cột đầu thì bịa đặt trỏ con chuột ở cột loại 3.


Bước 2: Chọn thẻ View => Nhấn Freeze Panes => Chọn Freeze Panes


Bước 3: Kết trái khoáy 2 cột đầu nhập bảng và được cố định


3.

Cố toan nhiều dòng sản phẩm, cột đồng thời nhập Excel

Bước 1: Để cố định và thắt chặt nhiều dòng sản phẩm, cột đồng thời nhập Excel thì các bạn lựa chọn 1 dù bên dưới dòng sản phẩm sau cùng và ở ở bên phải cột sau cùng mình thích cố định và thắt chặt.

Chẳng hạn nhằm cố định và thắt chặt 2 dòng sản phẩm và 2 cột trước tiên thì bạn phải bịa đặt trỏ con chuột bên trên dù C3, tức là dù bên dưới dòng sản phẩm sau cùng và ở ở bên phải cột sau cùng những dòng sản phẩm, cột mình thích khóa.


Bước 2: Chọn thẻ View => Nhấn nhập Freeze Panes => Chọn Freeze Panes.

Bước 3: Lúc này xuất hiện nay đàng sẫm màu sắc ở cả cột và dòng sản phẩm tức là các bạn đang được cố định và thắt chặt thành công xuất sắc.


4.

Cách vứt cố định và thắt chặt dòng sản phẩm, cột nhập Excel

Để vứt cố định và thắt chặt dòng sản phẩm, cột nhập Excel các bạn chỉ việc nhấn nhập View => Chọn Freeze Panes => Nhấn nhập Unfreeze Panes là diệt vứt cố định và thắt chặt thành công xuất sắc.

Xem thêm: samsung galaxy j7 2016 16gb (vàng)


Trên đó là chỉ dẫn cơ hội cố định và thắt chặt dòng sản phẩm, cột nhập Excel cụ thể. Hy vọng qua quýt nội dung bài viết này tiếp tục giúp cho bạn thao tác bên trên excel thuận tiện rộng lớn. Chúc các bạn triển khai trở nên công!

Tham khảo một trong những hình mẫu máy vi tính giá bán chất lượng, hút khách bên trên MediaMart: