đặt chrome làm trình duyệt mặc định

Nếu chúng ta đặt điều Chrome thực hiện trình duyệt đem tấp tểnh, thì từng đàng links tuy nhiên chúng ta nhấp vô tiếp tục tự động hóa há vô Chrome.

Đặt Chrome thực hiện trình duyệt trang web đem định

Nếu chúng ta chưa xuất hiện Google Chrome bên trên PC, trước tiên hãy vận tải và thiết lập Chrome.

Bạn đang xem: đặt chrome làm trình duyệt mặc định

Windows 11

Windows 10

Xem thêm: những điện thoại không nên mua

 1. Trên PC, hãy nhấp vô trình đơn Start (Bắt đầu) Menu Start.
 2. Nhấp vô hình tượng Cài đặt điều Cài đặt.
 3. Mở phần mềm đem định:
 4. Ở bên dưới nằm trong, vô phần "Web browser" (Trình duyệt web), hãy nhấp vô trình duyệt thời điểm hiện tại (thường là Microsoft Edge).
 5. Trong hành lang cửa số "Choose an app", nhấp vô Google Chrome.

Để đơn giản và dễ dàng há Chrome sau đây, hãy tăng lối tắt vô thanh tác vụ của bạn:

Xem thêm: samsung galaxy j7 2016 16gb (vàng)

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Trong thanh tác vụ Windows ở bên dưới nằm trong, hãy nhấp loài chuột cần vô Chrome.
 3. Nhấp vô Pin vĩ đại taskbar (Ghim vô thanh tác vụ).

Mac

 1. Mở Chrome bên trên PC.
 2. Ở bên trên nằm trong ở bên phải, hãy nhấp vô biểu tượng Thêm Xem thêm.
 3. Nhấp vô Cài đặt.
 4. Trong phần "Trình duyệt đem định", hãy nhấp vô Đặt thực hiện đem định.
  • Nếu ko thấy nút ê thì tức là Google Chrome đang được là trình duyệt đem tấp tểnh của công ty.

Tài vẹn toàn liên quan

 • Đặt dụng cụ thám thính tìm kiếm đem định
 • Đăng nhập và đồng hóa hoá vô Chrome
 • Tải xuống và thiết lập Chrome
 • Đặt Gmail thực hiện phần mềm thư đem định

Thông tin tưởng này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận