Góp ý sách giáo khoa lớp 8 các môn năm 2023

Tailieumoi.vn xin giới thiệu bộ phiếu góp ý SGK lớp 8 năm 2023 – 2024 bao gồm các môn học: Toán, Lịch sử – Địa lí, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tin học. Giúp thầy cô có thêm nhiều kinh nghiệm, đóng góp ý kiến cá nhân về bộ sách giáo khoa lớp 8 mới:

Góp ý sách giáo khoa lớp 8 các môn năm 2023 – 2024 Chân trời sáng tạo

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Ngữ văn

PHỤ LỤC 2: PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: NGỮ VĂN
BỘ CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tên bài

Trang/ dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Trong lời mẹ hát

Trang 14, 15/KHI

Phần suy ngẫm và phản hồi: câu hỏi 4 và 8

Nên gộp 2 câu hỏi này lại

Vì nội dung 2 câu hỏi này có sự kế thừa và tiếp nối, tách ra xa sẽ làm đứt đoạn cảm xúc ngữ văn

Nhớ đồng

Trang 17/KHI

Phần suy ngẫm và phản hồi

Nên thêm câu hỏi để học sinh liên hệ bản thân

Tạo sự kết nối tri thức với cuộc sống tâm hồn của các em, tạo thói quen bày tỏ cảm xúc với người thân

Những chiếc lá thơm tho

Trang 19/KHI

Phần suy ngẫm và phản hồi

Nên tạo cơ hội để học sinh chia sẻ tình cảm của mình dành cho ông bà

Giáo dục tình cảm tâm hồn cho người học

Bạn đã biết gì về sóng thần?

Trang 33/KHI

Ngữ liệu

Nên thay thế văn bản khác mang tính chất văn chương hơn

Những tri thức khoa học này sẽ được môn lịc sử – địa lí giải quyết

Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?

Trang 37/KHI

Ngữ liệu

Nên thay thế văn bản khác mang tính chất văn chương hơn

Những tri thức khoa học này sẽ được môn lịc sử – địa lí giải quyết

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Toán

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Toán; Lớp: 8

Họ tên: ……………………….

Đơn vị công tác: …………….

Nội dung góp ý: Sách Chân trời sáng tạo
Tên bài

Trang,

dòng

Nội dung

hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đơn thức và đa thức nhiều biến

7/25

Ví dụ 1

Tính cả phần diện tích cửa sổ

Khó

Đơn thức và đa thức nhiều biến

9/11

Gợi ý vấn đề

Bỏ phần so sánh thể tích A và B

Khó

Đơn thức và đa thức nhiều biến

10/5

Gợi ý vấn đề

Bỏ phần nhận xét về hai giá trị này

Không gắn với nội dung trọng tâm

Bài tập cuối chương 5

29/21

Bài 17

Thêm phần nhận biết hai đường thẳng trùng nhau vào phần lý thuyết

Nội dung bài 4 không đề cập đến hai đường thẳng trùng nhau

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Lịch sử – Địa lí

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: LỊCH SỬ và ĐỊA LÝ 8: BỘ SÁCH: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

HỌ VÀ TÊN:…………………..

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: Trường THCS……….

NỘI DUNG GÓP Ý:


Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Phân môn Địa Lý

Bài 2: Đặc điểm địa hình

SGK trang 103

Nội dung 2: đặc điểm của các khu vực địa hình

Bản đồ địa hình chung

Bổ sung thêm các lược đồ của các khu vực địa hình

Giúp hs nhận biết được trên lược đồ các khu vực địa hình

Bài 13: Đặc điểm của sinh vật Việt Nam

SGK trang 138

Nội dung 1: đa dạng sinh vật ở Việt Nam

Trong bài hiện rất ít hình ảnh minh họa

Bổ sung thêm hình ảnh về sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam

Cho bài học thêm sinh động. Học sinh dễ tiếp cận

Phân môn Lịch sử

Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn

28

Phần luyện tập

Bổ sung thêm 1 số bài tập

 

Bài tập còn ít.

Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX

62

Tại mục 2. Thành tựu về văn học và nghệ thuật

Bổ sung thêm chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu.

Chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu còn ít

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Giáo dục công dân
PHÒNG GD&ĐT ……
TRƯỜNG THCS…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: GDCD – Bộ Chân trời sáng tạo

 


Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo

18

Mục khám phá ( Biểu hiện của lao động sáng tạo)

Nên bổ sung thêm thông tin về người nông dân trong quá trình lao động đã sáng tạo ra rất nhiều cỗ máy hữu ích cho nhà nông.

Để học sinh thấy được trong lao động con người sẽ có sự sáng tạo

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Không

Không

Không

Không

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 28

Thông tin 2

 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề chặt phá rừng bừa bãi.

Qua các hình ảnh tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh từ đó học sinh thấy được vai trò to lớn của tài nguyên thiên nhiên đặc biệt tài nguyên rừng đối với đời sống con người

Bài 6: Xác định mục tiêu cá nhân

 

Không

Không

Không

Không

Bài 7: Phòng chống bạo lực gia đình

Không

Không

Không

Không

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Không

Không

Không

Không

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

Không

Không

Không

Không

Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân

Không

Không

Không

Không

 

…., ngày 12 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Công nghệ

Sách giáo khoaCông nghệ 8 – Chân trời sáng tạo

  • Tác giả: Bùi Văn Hồng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamTên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

6,7

Cỡ chữ nhỏ, hình vẽ , nội dung khó.

Cỡ chữ to, màu sắc đẹp, sử dụng nhiều hình 3D cho hấp dẫn.

Chưa hợp lí.

Bài 4: Vật liệu cơ khí

32,33

Chất dẻo nhiệt, chất dẻo nhiệt rắn

Cho thêm hình ảnh thực tế

Thiếu hình ảnh thực tế.

Các bài

 

Kiến thức nặng, nhiều thuật ngữ mới.

Kênh hình kênh chữ đẹp hơn, thoáng rộng rãi dễ nhìn, dễ tưởng tượng.

Do tích hợp nhiều nội dung khó, cần thể hiện tường minh dễ hiểu hơn.

 

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp
PHÒNG GDĐT…..…
TRƯỜNG THCS……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:…………….

Bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 1)Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Trang 5

Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Chủ đề 1:Khám phá bản thân

Bỏ bớt từ cho ngắn gọn

Chủ đề 2:Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người

Trang 12 đến 21

Gồm 8 nhiệm vụ

Giảm bớt nhiệm vụ

 

Học sinh phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong một chủ đề

Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện

 

Trang 25

Nhiệm vụ 2

Giảm bớt tình huống

Đặt ra quá nhiều tình huống

 

…….., ngày 10 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tin học

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học; Lớp: 8

Họ tên:………………………

Đơn vị công tác: Trường THCS……….

Nội dung góp ý SGK Tin học 8 của NXB Giáo dục Việt Nam

* Bộ Chân trời sáng tạo

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

 do đề xuất

Bài 16 Tin học và nghề nghiệp

Trang 102 từ dòng 7 đến 16 (Thuộc phần 2: một số nghề thuộc lĩnh vực tin học, liên quan đến ứng dụng tin học)

 

Chưa sâu sát, phân tích chưa rõ cho học sinh hiểu các cụm từ

như: kinh doanh trực tuyến, SEO, taxi công nghệ

Phân tích kỹ hơn các cụm từ kinh doanh trực tuyến, SEO, taxi công nghệ cho học sinh hiểu rõ (nhất là học sinh ngoại thành còn xa lạ với cụm từ “taxi công nghệ”

Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

Xem thêm các phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 năm 2023 – 2024 các bộ sách khác:

Phiếu góp ý SGK lớp 8 – Kết nối tri thức

Phiếu góp ý SGK lớp 8 – Cánh diều

Tham Khảo Thêm:  công thức tính đường chéo hình vuông

Related Posts

phân tích 8 câu cuối bài trao duyên

“Tố Như nước mắt chảy quanh thân Kiều” Về văn học, Standal viết: “Văn học là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội”. Tố Hữu cũng…

tính chất 3 đường trung trực của tam giác

3.5/5 – (174 phiếu) Trong bài trước chúng ta đã học về tính chất trung tuyến của một đoạn thẳng. Trong bài học hôm nay, giáo viên…

file bài tập toán lớp 1 học kỳ 2

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 Ôn tập học kì 2 môn…

cảm nhận bài thơ nói với con

Bình yên và hạnh phúc ở rất xa Cũng vì tình yêu lan tỏa khắp nhà (Gia đình – Nguyễn Xuân Viên) Thật vậy, có lẽ từ…

vấn đề cơ bản của triết học là gì

Nội dung chính Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chủ nghĩa duy tâm lý luận về vấn đề cơ bản…

toán lớp 5 trang 61 luyện tập

Toán lớp 5 – Trang 61, 62 luyện tập – Cô Hà Phương (HAY NHẤT) Toán lớp 5 – Trang 61, 62 luyện tập – Cô Hà…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *