hướng dẫn bài

Một vài ba Note dành riêng cho tất cả những người tập luyện nhảy chạc tận nơi đúng cách dán, rời gặp gỡ gặp chấn thương.