mộng vân

Huyền Lizzie cho dù đóng góp cặp rất nhiều lần vẫn mong muốn thực hiện tình nhân Mạnh Trường

Lần loại 4 phối kết hợp bên trên mùng hình ảnh tuy nhiên là thời cơ trước tiên Huyền Lizzie được đóng góp tình nhân của ông phụ vương 3 con cái. Với cô, Mạnh Trường vừa phải đem nước ngoài hình, vừa phải đem xúc cảm trình diễn chất lượng tốt nên người nào cũng mong muốn đóng góp cặp.