Quan sát hình 9. Trong hình đã cho có bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau. Tứ giác BDEF là hình gì

Với giải câu hỏi 2 trang 60 Toán lớp 8 chi tiết trong Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 8. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Câu hỏi 2 trang 60 Toán 8 Tập 2Quan sát hình 9.

a) Trong hình đã cho có bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau ?

b) Tứ giác BDEF là hình gì ?

c) So sánh các tỉ số  ADAB;  AEAC;  DEBC và cho nhận xét về mối liên hệ giữa các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác ADE và ABC.

Trong hình đã cho có bao nhiêu cặp đường thẳng song song với nhau (ảnh 1)

Lời giải:

a)

ADBD=36=12AEEC=510=12

Ta có: ADBD=AEEC  =12.

Nên theo định lí Ta – let đảo ta có: DE // BC.

Lại có:

CFBF=147=2CEEA=105=2

Do đó: CFBF  =  CEEA  =2

Nên theo định lí Ta- let đảo ta có: EF // AB.

b) Vì DE // BC nên DE // BF

Vì EF // AB nên EF // DB

Tứ giác BDEF là hình bình hành vì có các cặp cạnh đối song song với nhau

c) Tứ giác BDEF là hình bình hành ⇒ DE = BF = 7

ADAB  =33+6=39  =  13;

AEAC  =55+10  =515=13DEBC  =77+​ 14  =  721  =  13

Tham Khảo Thêm:  văn hóa ứng xử trên mạng xã hội

Suy ra: ADAB=  AEAC  =  DEBC.

Vậy ba cạnh của ΔADE tương ứng tỉ lệ với ba cạnh của ΔABC

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Câu hỏi 1 trang 59 Toán 8 Tập 2: Tam giác ABC có AB = 6cm; AC = 9cm. Lấy trên cạnh AB điểm B’, trên cạnh AC điểm C’ sao cho AB’ = 2cm; AC’ = 3cm (h.8)…

Câu hỏi 3 trang 62 Toán 8 Tập 2: Tính độ dài x của các đoạn thẳng trong hình 12…

Bài 6 trang 62 Toán 8 Tập 2: Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song…

Bài 7 trang 62 Toán 8 Tập 2: Tính các độ dài x, y trong hình 14…

Bài 8 trang 63 Toán 8 Tập 2: a) Để chia đoạn thẳng AB thành ba đoạn thẳng bằng nhau, người ta đã làm như hình 15…

Bài 9 trang 63 Toán 8 Tập 2: Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD = 13,5cm, DB = 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ các điểm D và B đến cạnh AC…

Bài 10 trang 63 Toán 8 Tập 2: Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh AB, AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H’ (h.16)…

Bài 11 trang 63 Toán 8 Tập 2: Tam giác ABC có BC = 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I, K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC (h.17)…

Tham Khảo Thêm:  Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo

Bài 12 trang 64 Toán 8 Tập 2Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?…

Bài 13 trang 64 Toán 8 Tập 2Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường khá cao bằng dụng cụ đơn giản được không?…

Bài 14 trang 64-65 Toán 8 Tập 2: Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m, n, p (cùng đơn vị đo)…

Related Posts

phân tích 8 câu cuối bài trao duyên

“Tố Như nước mắt chảy quanh thân Kiều” Về văn học, Standal viết: “Văn học là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội”. Tố Hữu cũng…

tính chất 3 đường trung trực của tam giác

3.5/5 – (174 phiếu) Trong bài trước chúng ta đã học về tính chất trung tuyến của một đoạn thẳng. Trong bài học hôm nay, giáo viên…

file bài tập toán lớp 1 học kỳ 2

Bạn đang xem bài viết ✅ Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 Ôn tập học kì 2 môn…

cảm nhận bài thơ nói với con

Bình yên và hạnh phúc ở rất xa Cũng vì tình yêu lan tỏa khắp nhà (Gia đình – Nguyễn Xuân Viên) Thật vậy, có lẽ từ…

vấn đề cơ bản của triết học là gì

Nội dung chính Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chủ nghĩa duy tâm lý luận về vấn đề cơ bản…

toán lớp 5 trang 61 luyện tập

Toán lớp 5 – Trang 61, 62 luyện tập – Cô Hà Phương (HAY NHẤT) Toán lớp 5 – Trang 61, 62 luyện tập – Cô Hà…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *