ra khỏi tv

Bạn rất có thể singout hoặc xoá thông tin tài khoản ngoài YouTube bên trên TV hoặc máy đùa trò đùa, cả Lúc đang được lưu giữ tranh bị và trấn áp kể từ xa cách.

Nếu các bạn đem thiết bị

Cách đăng xuất:

 1. Mở phần mềm YouTube bên trên TV.
 2. Chọn trình đơn phía trái.
 3. Chọn hình họa làm hồ sơ của người tiêu dùng nhằm ngỏ trang thông tin tài khoản.
 4. Chọn thông tin tài khoản của người tiêu dùng nhập list rồi nhấp nhập Đăng xuất.

Cách xoá thông tin tài khoản trải qua trang thiết đặt tài khoản:

 1. Mở phần mềm YouTube bên trên TV.
 2. Chọn trình đơn phía trái.
 3. Chọn hình tượng thông tin tài khoản nhằm ngỏ trang thông tin tài khoản.
 4. Chọn thông tin tài khoản của người tiêu dùng nhập list rồi nhấp nhập Xoá tài khoản.

Cách quy đổi tài khoản:

 • Chọn một thông tin tài khoản ngẫu nhiên đang được singin.
 • Thêm thông tin tài khoản mới nhất.
 • Sử dụng chính sách khách hàng.
 • Chọn một làm hồ sơ YouTube Kids nhằm gửi cho tới YouTube Kids.

Nếu các bạn không thể lưu giữ tranh bị nữa hoặc ham muốn singout kể từ xa

 1. Mở trang https://myaccount.google.com/device-activity bên trên tranh bị ngẫu nhiên.
 2. Chọn tranh bị tuy nhiên mình thích singout.
 3. Chọn Đăng xuất.

Bạn cũng rất có thể xoá quyền truy vấn của một Tài khoản Google nhập YouTube bên trên TV bằng phương pháp ngỏ trang https://myaccount.google.com/permissions sau đó chọn YouTube bên trên TV sau đó Xoá quyền truy cập.

Bạn đang xem: ra khỏi tv

Lưu ý: Khi các bạn xoá quyền truy vấn, thông tin tài khoản này sẽ singout ngoài từng tranh bị đem phần mềm YouTube bên trên TV.

Xem thêm: tinh mộng thần tượng truyện tranh

Thông tin tưởng này còn có hữu ích không?

Chúng tôi rất có thể nâng cấp trang này bằng phương pháp nào?