sámung s10

Galaxy S10e | S10 | S10+ | S10 5G

BUY NOW

Bạn đang xem: sámung s10

Design

Colors

Prism White Prism White

Prism White

Prism Black

Prism Green Prism Green

Xem thêm: lap lich facebook

Prism Green

Ceramic White Ceramic White

Ceramic White

Ceramic Black Ceramic Black

Ceramic Black

* Images of Galaxy S10+.

Xem thêm: chất nào sau đây là chất tinh khiết

Specification

Tác giả

Bình luận