Thực hiện phép tính (x^2 + 6x + 9)/(1 - x) . (x


Với giải câu hỏi 3 trang 52 Toán lớp 8 chi tiết trong Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 8. Mời các bạn đón xem:

Bạn đang xem: Thực hiện phép tính (x^2 + 6x + 9)/(1 - x) . (x

Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi 3 trang 52 sgk Toán 8 Tập 1: Thực hiện phép tính: x2+6x+91x.(x1)32(x+3)3

Phương pháp giải: Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm được: AB.CD=A.CB.D

Lời giải:

x2+6x+91x.(x1)32(x+3)3=(x2+6x+9).(x1)3(1x).2(x+3)3=(x2+2.x.3+32).(x1)32(x1)(x+3)3=(x+3)2(x1)32(x1)(x+3)3=(x1)22(x+3)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 8 hay, chi tiết khác:

Trả lời câu hỏi 1 trang 51 sgk Toán 8 Tập 1: Cho hai phân thức: 3x2x+5 và x2256x3. Cũng làm như nhân hai phân số, hãy nhân tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức...

Xem thêm: icon mới của iphone

Trả lời câu hỏi 2 trang 52 sgk Toán 8 Tập 1: Làm tính nhân phân thức: (x13)22x5.(3x2x13)...

Trả lời câu hỏi 4 trang 52 sgk Toán 8 Tập 1: Tính nhanh: 3x5+5x3+1x47x2+2.x2x+3.x47x2+23x5+5x3+1...

Bài 38 trang 52 sgk Toán 8 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau:...

Bài 39 trang 52 sgk Toán 8 Tập 1: Thực hiện các phép tính sau:...

Bài 40 trang 53 sgk Toán 8 Tập 1: Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng): x1x.(x2+x+1+x3x1)...

Bài 41 trang 53 sgk Toán 8 Tập 1: Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng với 1...

Xem thêm: findmy mobile.samsung.com