tìm hệ số của x5 trong khai triển

Câu hỏi:

08/01/2020 14,471

D. -1944C83

Bạn đang xem: tìm hệ số của x5 trong khai triển

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn D

Số hạng tổng quát lác vô khai triển biểu thức là 

 Số hạng chứa chấp x5 ứng với k = 5, suy rời khỏi thông số của số hạng chứa x5 là:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ số của x2 trong khai triển của biểu thức x2 +2x10 bằng

A. 3124

B. 2268

C. 13440

D. 210

Câu 2:

Tìm thông số của số hạng chứa x3 trong khai triển nhị thức Niutơn (2x-1)6

A. 160

B. -960

C. 960

D. -160

Câu 3:

Tính tổng những thông số vô khai triển (1-2x)2019

A. -1

Xem thêm: bài văn tả ca sĩ

B. 2019

C. -2019

D. 1

Câu 4:

Số hạng ko chứa chấp x trong khai triển x2 +4x20, x  0 bằng: 

A. 28.C2012

B. 29.C209

C. 210.C2010

D. 210.C2011

Câu 5:

(x+2)n+5, (n)Khai triển nhị thức  có toàn bộ 2019 số hạng. Tìm n. 

A. 2018

B. 2014

C. 2013

D. 2015

Câu 6:

Tìm thông số của số hạng chứa x6 trong khai triển 1x - 2x29, x0.

A. -C94.24

B. -C95.25

C. C95.25

D. C95.24

Xem thêm: phim hoàn châu cách cách phần 1