tranh cổ động đơn giản

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  Đêm 16 ngày 17 tháng 09 năm 2023

Bạn đang xem: tranh cổ động đơn giản

+ Khu vực hướng dẫn Lạc - hướng dẫn Lâm :  phần lớn mây tối ko mưa . Ngày giảm mây trời nắng

            Nhiệt chừng thấp nhất: 23 - 25°C🌦
             Nhiệt chừng tối đa : 31 - 33°C🌦

+ Khu vực Nguyên Bình và Hà Quảng:Nhiều mây tối có mưa , mưa nhỏ vài ba nơi .Ngày giảm mây trời nắng

             Nhiệt chừng thấp nhất: 22 - 24°C🌦 

              Nhiệt chừng tối đa : 28 - 30°C🌦

Xem thêm: tải sigma

+ Khu vực Thạch An, Hoà An, Tp Cao phẳng phiu. Nhiều mây tối với  mưa, mưa nhỏ vài ba điểm. Ngày giảm mây trời nắng

              Nhiệt chừng thấp nhất: 23 - 25°C🌦   

              Nhiệt chừng tối đa : 31 - 33°C🌦

+ Khu vực Trùng Khánh - Quảng Hoà - Hạ Lang: Nhiều mây tối có mưa, mưa nhỏ vài ba điểm. ngày  rời mây trời nắng

               Nhiệt chừng thấp nhất: 22 - 24°C🌦
               Nhiệt chừng tối đa :  28
 - 30°C🌦

              ( Trung tâm KTTV Cao phẳng phiu cung cấp)

Xem thêm: tạo hình nền tai thỏ