vẽ biểu đồ kết hợp

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: vẽ biểu đồ kết hợp

- Khả năng thể hiện nay : Biểu đồ dùng cột thể hiện nay được ông tơ tương tác của 2 đối tượng người dùng tuy nhiên những dạng biểu đồ dùng không giống ko thể hiện nay được.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: quy tế bào và tổ chức cơ cấu, sự cải cách và phát triển, sự cải cách và phát triển, tình hình cải cách và phát triển,…

+ Mốc thời gian: >= 4 năm.

+ Có 2 đơn vị chức năng không giống nhau.

- Một số dạng biểu đồ dùng cột thông thường gặp gỡ : Cột và đàng, cột và tròn trĩnh.

2. Cách vẽ biểu đồ kết hợp

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và xây cất hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu nhằm lần số lớn số 1, nhỏ nhất nhằm mục tiêu phân tách hệ trục tọa chừng.

- Xác quyết định tỉ lệ thành phần, phạm vi khung giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa chừng hợp lí độ cao 2 trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục 2 tung nên cơ hội đều nhau (lưu ý 2 trục ko tương quan nhau về số liệu).

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Thông thông thường - Cột (nhiều đơn vị chức năng tương tự nhau - cột chồng) là trục tung phía bên trái (số liệu khá phức tạp).

- Đường (có 1 đơn vị) là trục tung phía bên phải (số liệu khá đơn giản).

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm trước tiên và năm sau cuối nên cơ hội 2 trục tung khoảng tầm 0,5 - 1,0 centimet (trừ tình huống sức nóng chừng và lượng mưa của 12 mon nhập năm).

- Điểm của Đường nên ở ở trung tâm năm (nên hoàn thành xong đàng nhằm rời nối nhầm).

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi tương đối đầy đủ số liệu mang đến Cột và đàng.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu đồ dùng.

* Lưu ý :

- Khoảng cơ hội năm thiệt đúng đắn.

- Không người sử dụng những đường nét đứt nhằm nối lịch sự trục tung (gây rườm soát, đàng và cột có khả năng sẽ bị cắt).

3. Cách đánh giá biểu đồ dùng kết hợp

- Nhận xét công cộng nhất.

- Nhận xét từng đối tượng người dùng (cột đánh giá tương tự động biểu đồ dùng cột), sự tăng hoặc hạn chế của những đối tượng người dùng, sự liên tiếp hay là không liên tiếp,…

- Nhận xét những mốc năm (tăng, hạn chế như vậy nào)?

- Tìm ông tơ tương tác trong số những đối tượng người dùng.

- Kết luận và lý giải.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Khi vẽ biểu đồ kết hợp

- Các nhân tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên cột.

+ Thiếu đơn vị chức năng ở trục tung và trục hoành.

+ Thiếu số 0 ở gốc tọa chừng.

+ Chia sai khoảng cách năm ở trục hoành, sai tỉ lệ thành phần ở trục tung.

+ Độ rộng lớn những cột không giống nhau, và một đối tượng người dùng tuy nhiên sở hữu kí hiệu không giống nhau.

+ Chiều cao 2 trục tung ko đều nhau, khoảng cách kể từ cột cho tới 2 trục tung không giống nhau.

+ Điểm của hàng không ở ở trung tâm cột.

- Các nhân tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu thốn thương hiệu biểu đồ dùng hoặc bảng chú thích.

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập luyện minh họa về biểu đồ dùng kết hợp

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ dùng quí thống nhất thể hiện nay sản lượng và độ quý hiếm phát hành thủy sản của việt nam nhập quy trình 2005 - 2017?

b) Nhận xét tình hình cải cách và phát triển của ngành thủy sản ở việt nam và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản qua chuyện trong năm đều tăng.

+ Tổng sản lượng thủy sản tăng: 1661 ngàn tấn; nhập cơ sản lượng thủy sản khai quật gia tăng 433 ngàn tấn, nuôi trồng tăng 1228 ngàn tấn.

Xem thêm: cách chụp ảnh trên máy tính bằng camera

+ Giá trị phát hành tăng: 18182 ngàn tỷ đồng.

- Sản lượng nuôi trồng tăng thời gian nhanh rộng lớn khai quật.

- Năm 2005, sản lượng khai quật to hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng từ thời điểm năm 2010, sản lượng nuôi trồng đang được vượt qua bên trên sản lượng khai quật.

* Giải thích

- vì sao đa số thực hiện tăng sản lượng và độ quý hiếm phát hành thuỷ sản là vì việt nam không ngừng mở rộng được thị ngôi trường quốc tế, nhập nước). Dường như, bởi một vài ba nguyên vẹn nhân không giống về bất ngờ, kinh tế tài chính - xã hội.

- Sản lượng nuôi trồng tăng thời gian nhanh rộng lớn khai quật là vì nuôi trồng dữ thế chủ động được về sản lượng và quality thành phầm nhằm đáp ứng thị ngôi trường.

- Từ 2010, sản lượng nuôi trồng vượt lên trên sản lượng khai quật bởi sở hữu vận tốc tăng thời gian nhanh rộng lớn, trong lúc cơ khai quật gặp gỡ một số trong những trở ngại về phương tiện đi lại, mối cung cấp lợi thủy sản ven bờ suy hạn chế,...

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ dùng quí thống nhất nhằm thể hiện nay tình hình phát hành lúa của việt nam quy trình 2010 - 2018.

b) Nhận xét tình hình phát hành lúa của việt nam và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA Tại NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2018

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Diện tích lúa cả năm và diện tích S lúa mùa đều phải sở hữu Xu thế hạn chế (266 ngàn ha so với lúa cả năm và 342 ngàn ha so với lúa mùa).

- Năng suất lúa cả năm tăng liên tiếp (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

* Giải thích

- Diện tích lúa sở hữu Xu thế hạn chế đa số là vì thành quả của quy trình công nghiệp hóa, đô thị mới (đất nông nghiệp đem lịch sự trở nên khu đất thường sử dụng, khu đất ở).

- Năng suất lúa cả năm tăng bởi thâm nám canh, tăng vụ,...

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên đo đếm )

a) Vẽ biểu đồ dùng quí thống nhất thể hiện nay sản lượng năng lượng điện và kêu ca của Mi-an-ma, quy trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét tình hình cải cách và phát triển của ngành kêu ca và năng lượng điện. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn cơ hội vẽ biểu đồ kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết

SẢN LƯỢNG THAN VÀ SẢN LƯỢNG ĐIỆN CỦA MI-AN-MA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Sản lượng kêu ca và sản lượng năng lượng điện của Mi-an-ma tăng tuy nhiên tạm thời.

- Sản lượng năng lượng điện tăng liên tiếp qua chuyện trong năm, gia tăng 7,4 tỉ kWh.

- Sản lượng kêu ca sở hữu Xu thế tăng (tăng 180 ngàn tấn) tuy nhiên bất ổn định:

+ Giai đoạn 2010 - 2012 và 2013 - năm ngoái tăng.

+ Giai đoạn 2012 - 2013 hạn chế.

- Điện tăng thời gian nhanh rộng lớn kêu ca (186,0% đối với 175,0%).

* Giải thích

- Điện tạo thêm liên tiếp là phù phù hợp với yêu cầu cải cách và phát triển quốc gia theo phía công nghiệp hóa, phát hành công nghiệp cần thiết nhiều tích điện (điện, kêu ca đều tăng).

- Than tạm thời và tăng chậm rãi rộng lớn năng lượng điện là vì kêu ca tạo nên độc hại môi trường xung quanh, sự dịch chuyển của thị ngôi trường kêu ca (giá, yêu cầu,…).

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện kĩ năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng đàng Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng tròn trĩnh Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu đồ dùng miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí vô cùng hay
 • Cách phát âm, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước Việt Nam hiệu quả

Đã sở hữu lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: tik.ap

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo dõi cấu hình rời khỏi đề ganh đua Trắc nghiệm mới nhất giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao nhập kì ganh đua nhập lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.